A BMW GROUP OFFERHUB HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

I. TÁRGY

1. A jelen szabályzat („Szabályzat”) tartalmazza a BMW Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2220 Vecsés, Lőrinci út 59.; cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-203153 - Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27279195-2-13; e-mail címe: local.office@bmw.hu; telefonszáma: +36 80 990 011) („BMW”) által kifejlesztett és kezelt internetes platform („BMW Group Offerhub”) Ügyfél által történő (az alábbi I.3. pontban meghatározottak szerinti) használatának feltételeit. A BMW Group Offerhub lehetővé teszi az Ügyfelek számára, hogy a BMW Group Offerhub-on a BMW-partnerek („Eladók”) által foglalásra kínált, „BMW” és „MINI” márkanévvel ellátott új és használt gépjárműveket („Gépjárművek”) foglaljanak le ("Foglalás"), valamint, hogy a BMW által biztosított egyéb funkciókat használjanak (amelyekre az alábbi II.1. szakaszban találhatók példák).

2. Az Ügyfél vagy (i) olyan magánszemély, aki a BMW Group Offerhubot olyan célokra használja, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységéhez, tehát a magyar Polgári Törvénykönyv értelmében fogyasztónak minősül, vagy (ii) társaság vagy üzleti tevékenységet folytató magánszemély.

3. A Foglalásra vonatkozó szabályokat - amelyek a Vevő és az Eladó közötti szerződést jelentik - a Vevő a Foglalás leadása előtt külön megkapja, és azokat a Vevőnek el kell fogadnia ahhoz, hogy a BMW Group Offerhub-on járművet foglalhasson. A BMW nem szerződő fél a Foglalási szerződésben vagy az Ügyfél és az Eladó közötti későbbi adásvételi szerződésben.

 

II. A BMW GROUP OFFERHUB JELLEMZŐI

1. A BMW Group Offerhub egy online adatbázis, amelyen keresztül az Ügyfeleknek lehetőségük van információkat szerezni az Eladók által kínált Járművekről, és lefoglalni az általuk kiválasztott Járművet, valamint használhatják a BMW által kínált egyéb funkciókat. A BMW Group Offerhub például a következő lehetőségeket kínálhatja az Ügyfeleknek:

 1.1 a lefoglalni kívánt Jármű megjelölését és kiválasztását;

 1.2. a Járművel kapcsolatos további szolgáltatások megjelölését, amelyeket az Ügyfél szeretne igénybe venni, amennyiben a BMW Group Offerhub információkat tartalmaz róluk;

 1.3. a Járművek szállításának preferált módjának és feltételeinek megjelölését (a Jármű átvétele az adott Eladó raktárából vagy Jármű leszállítása az Ügyfél által megjelölt címre);

 1.4. a Jármű ára megfizetésének előnyben részesített módja és feltételei megjelölését;

 1.5. személyes adatok megadását a Foglalással kapcsolatban;

 1.6. a Foglalás jóváhagyását és elküldését a fent megadott információkkal;

 1.7. a BMW Group Offerhub Járműveivel és szolgáltatásaival kapcsolatos minden szükséges információ beszerzése;

 1.8. információk beszerzése a BMW Group Offerhub-on kínált új termékekről és szolgáltatásokról.

 1.9. a kiválasztott Járművekre vonatkozó információk kedvencekként való elmentése vagy az Ügyfél által végzett keresések elmentése;

 1.10.  az Ügyfél által tett Foglalások és azok státuszának ellenőrzése.

 A BMW új funkciókat is hozzáadhat a BMW Group Offerhub-hoz, vagy eltávolíthat ilyen funkciókat.

2. Az Ügyfél által a BMW Group Offerhub használatával tett elektronikus nyilatkozatokat feltételezetten az a személy adja meg, akit az Ügyfél a regisztráció és / vagy a Foglalás leadása során megadott adatokban megad.

 

III. A BMW GROUP OFFERHUB HASZNÁLATA

1. A BMW Group Offerhub-nak az ott nyújtott valamennyi szolgáltatás igénybevétele érdekében történő használatához az Ügyfélnek regisztrálnia kell a myBMW portálon. A regisztrációt követően az Ügyfél a kiválasztott BMW Group Login megadásával bejelentkezik a BMW Group Offerhub-ba.

2. A BMW Group Offerhub használatához rendelkezni kell internetkapcsolattal rendelkező számítógéppel és egy internetes böngésző naprakész verziójával.

3. Az Ügyfél nem adhat meg illegális tartalmat a BMW Group Offerhub webhelyén.

4. A BMW Group Offerhub működésével kapcsolatos panaszokat a https://www.bmw.hu/forms/rfc/rfc.html címen található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lehet közölni.

5. A BMW Group Offerhub használata ingyenes, így az Ügyfél csak a kiválasztott kommunikációs eszközök (pl. telefon, internet, postai küldemény, futár stb.) szolgáltatói által meghatározott szokásos költségeket viseli.

 

IV. SZEMÉLYES ADATOK

1. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások Ügyfél általi igénybevételével igénybevételével, azaz a BMW Group Offerhub használatával kapcsolatban megadott személyes adatok adatkezelője a a BMW Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye 2220 Vecsés, Lőrinci út 59. Az Ügyfélnek joga van kérni a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy (bizonyos körülmények között) az Ügyféllel kapcsolatos adatkezelés korlátozását, valamint gyakorolhatja az adatok hordozhatóságához való jogát. További információ arról, hogy a BMW Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság hogyan kezeli az Ügyfelek személyes adatait, itt található.

2. Az Eladó az Ügyfél által az Ügyfél és az Eladó közötti szerződés megkötése és teljesítése céljából megadott személyes adatok adatkezelője. Az Eladó elérhetőségei a Foglalás pillanatában állnak rendelkezésre. Az Ügyfélnek joga van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az Ügyfelet érintő adatkezelés korlátozásához (bizonyos körülmények között), valamint az adathordozhatósághoz.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LETÖLTÉSE